suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Kehittäjän opas

Palveluväylän palveluiden käyttöönotto

Saat parhaat ohjeet tilanteeseesi, kun vastaat ensin kysymyksiin Esikysymykset-sivulla.

Liity Palveluväylän tuotantoympäristöön

Lähetä käyttölupahakemus Suomi.fi-palveluväylän tuotantoympäristöön

Kun organisaatiosi on testannut Suomi.fi-palveluväylän käyttöä testiympäristössä, tarvitset seuraavaksi käyttöluvan Palveluväylän tuotantoympäristöön.

Lähetä käyttölupahakemus tuotantoympäristöön Suomi.fi-palveluhallinnassa.Avautuu uuteen ikkunaan. Varmista, että täytät hakemukseen oikean palvelimen tiedot. Pyydä tarvittaessa apua tekniseltä yhteyshenkilöltä.

Jos tekninen toimittaja on rekisteröitynyt Suomi.fi-palveluhallinnassa välitoimijaksi, se voi myös täyttää käyttölupahakemuksen organisaatiosi puolesta. Hakemuksen allekirjoittaa kuitenkin aina hallinnollinen yhteyshenkilö. 

Kun käyttölupahakemuksesi on hyväksytty, tekninen yhteyshenkilö saa sähköpostitse asennusohjeet tuotantoympäristöön liittymistä varten.

Päivitetty: 22.4.2024

Tutustu asennusohjeisiin

Projektin hallinnollinen vastuuhenkilö lähettää käyttölupahakemuksen Palveluväylän tuotantoympäristöön.

Kun organisaatio on saanut käyttöluvan tuotantoympäristöön, tekninen vastuuhenkilö saa sähköpostitse asennusohjeet tuotantoympäristöön liittymistä varten. Ohjeet tulevat osoitteesta palveluvayla@palveluvayla.fi. Saat sähköpostitse seuraavat materiaalit:

  • konfiguraatioankkuri
  • palomuurien avausohjeet
  • ohjeet varmennepyyntöjen luomiseen ja lähettämiseen
  • ohjeet liityntäpalvelinohjelmiston asentamiseen
  • sovelluskomponenttien lisenssit.
Päivitetty: 22.4.2024

Valmistele tuotantoympäristön liityntäpalvelimen käyttöönotto

Tarvitset erillisen liityntäpalvelimen jokaiseen ympäristöön. Aloita siis tuotantoympäristöön siirtyminen valmistelemalla uuden liityntäpalvelinratkaisun käyttöönotto. 

Suosittelemme, että käytät samanlaista liityntäpalvelinta sekä testi- että tuotantoympäristössä.

Päivitetty: 23.4.2024

Avaa palomuurit

Avaa tarvittavat portit palvelimeltasi saamiesi ohjeiden mukaan, jotta yhteydet Palveluväylään toimivat. Tietoturvan kannalta on erittäin tärkeää, että vain tietyt portit ovat auki oikeisiin suuntiin. Tietoturvasyistä Palveluväylän ylläpito lähettää ohjeet porttien avaamiseen sähköpostitse tekniselle yhteyshenkilölle.

Tarvittaessa voit saada ohjeet palomuuriavauksiin jo ennen käyttölupahakemuksen lähettämistä. Ota tällöin yhteyttä Palveluväylän ylläpitoon osoitteessa palveluvayla@palveluvayla.fi.

Katso ohjevideo muurienavausvaiheesta (Youtube).Avautuu uuteen ikkunaan.

Päivitetty: 23.1.2024

Asenna liityntäpalvelinohjelmisto

Päivitetty: 23.1.2024

Määrittele tuotantoympäristön liityntäpalvelin

Asennuksen jälkeen sinulla on liityntäpalvelin, joka on valmis konfiguroitavaksi. Voit määritellä liityntäpalvelimen ohjelmallisesti automaattisilla hallintaskripteillä (X-Road Toolkit) tai manuaalisesti graafisen käyttöliittymän tai hallintarajapinnan kautta.

Palveluväylän ylläpito hyväksyy rekisteröinnin yleensä noin vuorokaudessa. Voit seurata rekisteröinnin tilaa liityntäpalvelimen hallintakäyttöliittymästä. Saat myös sähköpostin, kun rekisteröinti on valmis.

Päivitetty: 17.1.2024

Lisää liityntäpalvelimellesi alijärjestelmä

Lisää tuotantoympäristön liityntäpalvelimelle alijärjestelmä, joka mahdollistaa tiedonsiirron Palveluväylässä. Alijärjestelmä toimii rajapintana Palveluväylään tiedon hakemista ja jakamista varten.

Suosittelemme käyttämään lähtökohtaisesti asiakasjärjestelmäkohtaisia alijärjestelmiä. Asiakasjärjestelmällä tarkoitetaan organisaatiosi tietojärjestelmää, johon liityntäpalvelin yhdistetään, jotta tietojärjestelmän sisältämiä tietoja voidaan jakaa Palveluväylään tai ladata Palveluväylästä tietojärjestelmään. 

Joissakin tapauksissa myös useat, yhden loogisen kokonaisuuden muodostavat asiakasjärjestelmät voivat hyödyntää samaa alijärjestelmää palvelujen kutsumiseen.

Jos tarjoat palveluita Palveluväylässä, suosittelemme, että sinulla on yksi alijärjestelmä jokaista tarjoamaasi palvelua kohden.

Päivitetty: 17.4.2024

Liitä asiakasjärjestelmäsi liityntäpalvelimelle

Kun liityntäpalvelin ja alijärjestelmät ovat kunnossa, liitä asiakasjärjestelmäsi liityntäpalvelimelle. Asiakasjärjestelmän liittäminen liityntäpalvelimeen tapahtuu liityntäpalvelimelle luomasi alijärjestelmän kautta. Tee liittäminen liityntäpalvelimen hallintakäyttöliittymässä. Seuraa Asiakasjärjestelmän liittäminen liityntäpalvelimeen -tukiartikkelinAvautuu uuteen ikkunaan. ohjeistusta.

Katso ohjevideo asiakasjärjestelmän liittämisestä ja alijärjestelmän toiminnan testaamisesta.Avautuu uuteen ikkunaan.

Päivitetty: 23.1.2024

Jos aiot tarjota palveluita muille, lisää palvelusi tuotantoympäristön liityntäpalvelimelle

Jos haluat tarjota palveluita muille, sinun täytyy lisätä palvelusi liityntäpalvelimelle. Kun olet lisännyt liityntäpalvelimellesi alijärjestelmän ja se on rekisteröity, lisää sen alle uusi palvelu liityntäpalvelimen hallintakäyttöliittymän kautta. Seuraa Palvelun lisääminen liityntäpalvelimelle -tukiartikkelinAvautuu uuteen ikkunaan. ohjeistusta.

Voit lisätä kahdenlaisia palveluja:

  • SOAP-palvelu. Palvelu lisätään antamalla WSDL-kuvauksen polku.
  • REST-palvelu. Palvelu lisätään antamalla: OpenAPI 3 Description -polku tai REST API Base Path -polku.
Päivitetty: 12.4.2024

Ota tarvittaessa sovitinpalvelu käyttöön

Sovitinpalvelu on liityntäpalvelimen ja tietojärjestelmän väliin sijoittuva komponentti, joka sovittaa organisaatiosi järjestelmän palvelut Palveluväylän käyttämän X-Road-tiedonsiirtoprotokollan mukaiseen muotoon.

Tarvitset sovitinpalvelun, jos

  • tarjoat Palveluväylän kautta SOAP-palveluita, joita ei ole luotu erikseen Palveluväylää varten Palveluväylän asettamia vaatimuksia noudattaen
  • organisaatiosi ei käytä REST-rajapintoja tiedonsiirtoon.

Lue lisää eri toteutusvaihtoehdoista Palveluväylän sovitinpalvelu -tukiartikkelista.Avautuu uuteen ikkunaan.

Päivitetty: 23.1.2024

Jos aiot tarjota palveluita muille, kuvaile organisaatiosi ja palvelusi Liityntäkatalogiin

Kuvaile lopuksi organisaatiosi sekä tarjoamiesi palveluiden tiedot LiityntäkatalogiinAvautuu uuteen ikkunaan. suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Varmista, että alijärjestelmäsi näkyy oikein Liityntäkatalogissa. Saat tunnukset Liityntäkatalogiin, kun tuotantoympäristön tekninen liittymisprosessi on valmis ja palvelusi löytyy Palveluväylän tuotantoympäristöstä.

Lue lisää Liityntäkatalogin ympäristöistäAvautuu uuteen ikkunaan. ja tutustu Liityntäkatalogin ohjeisiinAvautuu uuteen ikkunaan..

Päivitetty: 23.1.2024

Oletko tyytyväinen tämän sivun sisältöön?

Muistilista