suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Hyvät käytännöt kehittäjille

Tekoälyn vastuullinen hyödyntäminen

Punnitse riskejä

Liian itsenäisen tekoälyn riskit

Kaikkia oppivien järjestelmien yllättäviä toimintoja ei voida analysoida tai havaita koneellisesti. Jatkuva seuranta, datan hallinta ja vaikutustenarviointi onkin kriittisen tärkeää, jotta oppiva järjestelmä ei lähtisi ”omille teilleen” ja etääntyisi sille asetetusta tavoitteesta.

Järjestelmä voi teknisesti toimia moitteettomasti samaan aikaan, kun sen tuotokset ovat vääriä. Edes kehittynein tekoäly ei tiedä minkään olevan pielessä, vaikka se tuottaisi vääristynyttä, väärää tai itse keksimäänsä ”tietoa”. Esimerkiksi ChatGPT:n on todettu tekevän näin huolestuttavan paljon.

Koska koneella ei ole tietoisuutta eikä omaatuntoa, tarvitaan ihmisiä, jotka tarkkailevat sekä tuotosten laatua että käyttökelpoisuutta.

Päivitetty: 26.9.2023

Dataan liittyvät riskit

Tekoälyn opetusdataan liittyy riski manipuloinnista. Hyvinkin pieni ja huomaamaton, mutta tietoisesti ja osaavasti tehty muutos opetusdataan voi muuttaa aiotun tuotoksen hyödyttömäksi tai jopa haitalliseksi. Siksi on välttämätöntä dokumentoida opetusdata myöhempää tarkastelua ja vahinkojen minimointia varten.

Myös feedback loopiin eli palautekehään liittyy dataan kietoutuvia epävarmuuksia ja ennakoimattomuutta. Riskien ehkäisemiseksi tarvitaan ihmisen tietoista kontrollia.

Päivitetty: 31.10.2023

Tietoaineistojen yhdistämisen riskit

Internetissä saatavilla olevan datan määrän kasvu mahdollistaa tietojen yhdistämisen yksilön ja yhteiskunnan vahingoittamistarkoituksessa. Organisaatioiden julkaisemat tietomassat voivat tulevaisuudessa aiheuttaa yllättäviä riskejä, kun tekoäly pääsee yhdistelemään ja analysoimaan aineistoja sekä tekemään niistä päätelmiä, joita emme itse vielä näe. Riskeihin vaikuttaa myös se, että aineistojen käyttökontekstit saattavat hienovaraisesti muuttua ajan myötä.

Tietoaineistojen määrään liittyvä riski on syntynyt hitaasti ajan myötä, kuten teknologiassa usein käy. Esimerkiksi 1980- ja 90-luvuilla hallinnossa hankittiin runsaasti atk-järjestelmiä, joiden yhteentoimimattomuus muuttui ongelmaksi vasta myöhemmässä digimaailmassa.

Vaikka datan avoimuus on monessa tapauksessa hyväksi, kannattaa silti aina arvioida etukäteen, voiko avattava aineisto jonkin toisen aineiston kanssa yhdistyessään muodostaa erityisiä riskejä.

Päivitetty: 31.10.2023

Ennakoivan analytiikan riskit

Suurista, laadullisesti korkeatasoisista datamassoista voidaan johtaa ennusteita ja ennakointeja hyvin erilaisissa asioissa. Tämä on yksi tekoälyn supervoimista.

Tekoälytutkimuksessa on tunnistettu myös ennakoivan analytiikan rajoituksia:

  1. Tekoäly on huono ennakoimaan harvinaisia tapahtumia, jotka usein ovat juuri niitä, joilla on merkittäviä seurauksia.
  2. Jos järjestelmä on koulutettu epätäydellisellä, ”aukkoisella” datalla, sen generoimat ennusteet ovat todennäköisesti epätarkkoja tai jopa harhaisia.
  3. Jos järjestelmä on koulutettu vinoutuneella datalla, sen ennusteet ovat samalla tavoin tai jyrkemmin vinoutuneita.
  4. Jos järjestelmä on koulutettu tavoitteeseen nähden epärelevantilla datalla, tuotoksetkaan eivät vastaa tavoitetta.
Päivitetty: 26.9.2023

Passivoivan automatisoinnin riskit

Digitalisaatio antaa uusia mahdollisuuksia sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja palvelujen käyttöön, mutta kääntöpuolena on vähentynyt fyysinen aktiivisuus, lisääntynyt yksinäisyys ja erilaisten palvelujen hyödyntämismahdollisuuksien eriarvoistuminen.

– Ministeriöiden tulevaisuuskatsaus 2022

Disney-Pixarin animaatioelokuvassa Wall-E (2008) esiintyy tulevaisuus, jossa elämiskelvottomaksi muuttuneelta maapallolta avaruusaluksiin siirtynyt ihmiskunta elää älykkäiden robottiensa palveltavina ja viihdytettävinä. He eivät tee oikeastaan mitään mielekästä, koska mitään tehtävää ei ole. Elämä ei ole kauheaa, mutta siinä ei ole mitään mieltäkään. Ihmisestä on tullut hyväntahtoisten koneiden passiivinen objekti toimivan autonomisen subjektin sijasta.

Kiihtyvässä ja tekoälyinnovaatioiden myötä syvenevässä digitalisaatiossa voi nähdä Wall-E:n avaruuskolonnan olosuhteisiin johtavia piirteitä. Mitä organisaatioissa tulisi tästä ajatella ja miten pyrkiä estämään tällainen kehitys?

Päivitetty: 3.10.2023

Koneiden inhimillistämisen riskit

On perusteltua kysyä, miten ihmismäisiksi haluamme palvelumme ja koneemme kehittää.

Useimmilla meistä on kyky projisoida ihmisen ominaisuuksia kohteisiin, joissa niitä ei ole. Esimerkiksi lemmikkien kohdalla tämä on ymmärrettävää. Ihmiset puhuvat toisinaan kuitenkin emotionaalisesti jopa tietokoneilleen, robotti-imureilleen ja autoilleen. Haluamme herkästi kokea ihmisyyttä asioissa, joissa sitä ei ole.

Tämä muodostaa ongelman uudessa teknologiassa, joka kykenee jo nyt imitoimaan ihmisen luonnollista viestintää. Reagoimme erityisen vahvasti ihmisen kaltaiseen toimintaan, vaikka sitä suorittaisi kone. Riski piilee tilanteissa, joissa pahantahtoinen toimija vedättää ihmisiä tai organisaatioita ihmisen ominaisuuksia uskottavasti jäljittelevällä tekoälyllä.

Päivitetty: 9.11.2023

Yksityisyyteen ja henkilötietoihin liittyvät riskit

Henkilön yksityisyyttä suojataan tietoaineistoissa kahdella menetelmällä:

  • Pseudonymisointi on prosessi, jossa tunnistetiedot korvataan satunnaisilla koodeilla, mutta ne voidaan yhdistää alkuperäiseen henkilöön lisätietojen avulla.
  • Anonymisointi on peruuttamaton prosessi, jossa henkilötiedot muutetaan aineistossa kokonaan ja pysyvästi. Siksi esimerkiksi EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) ei koske anonymisoituja tietoja.

Tekoälyn maailmassa nämäkään menetelmät eivät ole täysin aukottomia. Kun henkilöstä kertyy järjestelmään dataa, hänestä muodostuu myös alati kasvava dataprofiili. Tästä profiilista voidaan tehdä päätelmiä silloinkin, kun henkilötiedot on anonymisoitu. Tämä voi tapahtua sijaistiedon eli proxy datan kautta.

Vaikka henkilöstä ei olisi suoraan yksilöivää tietoa, jo pelkkä postinumero voi antaa hänestä vihjeitä. Jos sijaistietoa kertyy riittävästi, lopulta hänet voidaan tunnistaa tietojen yhdistelmää analysoimalla. Esimerkiksi iän, sukupuolen ja kotiosoitteen postinumeron yhdistelmästä on algoritmisissa järjestelmissä jo eri maissa generoitu päätöksiä ja ennusteita, jotka ovat luonteeltaan syrjiviä.

Päivitetty: 9.11.2023

Generatiivisen tekoälyn riskit

Generatiivisten tekoälysovellusten käyttö työtehtävissä on yleistymässä niin yrityksissä kuin julkisella sektorillakin. Ennen kuin otat sovelluksia käyttöön, tutustu niiden toimintaperiaatteisiin ja käytön riskeihin.

Päivitetty: 3.5.2024

Oletko tyytyväinen tämän sivun sisältöön?

Muistilista