suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Hyvät käytännöt kehittäjille

Tekoälyn vastuullinen hyödyntäminen

Muistilista

Huomioi ainakin nämä asiat, kun organisaatiosi haluaa hyödyntää tekoälyä vastuullisesti.

Perehdy dataetiikkaan

 1. Mieti, miksi organisaatiosi haluaa ottaa tekoälyjärjestelmän käyttöön.
 2. Pohdi tekoälyjärjestelmiin liittyviä vastuita organisaatiossasi.
 3. Arvioi uusien järjestelmien ja palveluiden vaikutuksia ennalta.
 4. Tutustu eettisen tekoälyn linjaus- ja suositusdokumentteihin.
 5. Keskustele organisaatiossasi tekoälyn kehittämistä ja käyttöä ohjaavista arvoista. Miten ne toteutuvat työssä?

Lue lisää dataetiikasta.

Huomioi lainsäädäntö

 1. Huolehdi, että organisaatiosi juridinen osaaminen algoritmisten järjestelmien kansallisesta ja kansainvälisestä sääntelystä on ajan tasalla.
 2. Mieti, miten huomioit perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen ja esimerkiksi yhdenvertaisuuslain velvoitteet järjestelmäkehityksessä ja hankinnoissa.
 3. Jos tekoälyhankkeessa tai sen vaikutuksissa on juridisia epävarmuuksia, tutki ongelmaa sääntelyhiekkalaatikko-menettelyn avulla.
 4. Selvitä organisaatiosi virkavastuut tekoälyjärjestelmän ongelmatilanteissa.

Lue lisää tekoälyn lainsäädännöstä.

Arvioi organisaatiosi valmiudet

 1. Tunnista tekoälyjärjestelmien vaatimat osaamiset, roolit ja tehtävänkuvat.
 2. Laadi datapolitiikka, jossa määritellään, miten dataa kerätään ja käsitellään tekoälyjärjestelmissä.
 3. Laadi organisaatiosi hankintaohjeeseen kriteerit tekoälyjärjestelmille. Aseta konkreettisia vaatimuksia esimerkiksi algoritmien auditoitavuudesta.
 4. Arvioi objektiivisesti eri teknologiavaihtoehtojen tarkoituksenmukaisuutta.
 5. Mieti, miten asetatte tavoitteet tekoälyjärjestelmälle. Kuka määrittelee tavoitteet ja millaisessa prosessissa? Saako henkilöstö vaikuttaa niihin?

Lue lisää organisaation valmiuksista.

Organisoi eettinen toimintatapa

 1. Varmista, että organisaatiosi olennaiset päättäjät ymmärtävät tarpeeksi eettisistä data- ja tekoälytoimintatavoista.
 2. Nimeä henkilö tai ryhmä, jonka työnä on varmistaa toiminnan datavastuullisuus.
 3. Huolehdi, että vähemmistöjen ja haavoittuvassa asemassa olevien tarpeet tulevat kuulluiksi.
 4. Vakiinnuta toimintatapa, jolla organisaatiosi arvioi dataprojektin eettisiä näkökulmia ja ennakoi vaikutuksia.
 5. Pidä huolta, että tekoälyjärjestelmän käyttöä, tuotoksia ja vaikutuksia arvioi aina viime kädessä ihminen.
 6. Seuraa, arvioi ja dokumentoi tuotannossa olevan tekoälyn vaikutuksia.
 7. Pohdi, miten organisaatiosi arvioi, hallitsee tai kompensoi järjestelmän ympäristövaikutuksia. Huomioi myös tuotantoketjun ihmisoikeuskysymykset.

Lue lisää eettisestä toimintatavasta.

Osallista kansalaiset

 1. Arvioi, mitä vaikutuksia organisaatiosi järjestelmällä on ihmisten tai yhteisöjen toimintaan, oikeuksiin, palvelujen käyttöön tai etuuksiin.
 2. Ota vaikutusten kohteena olevia ryhmiä mukaan kehittämiseen.
 3. Mieti, miten saat mukaan edustajia väestöryhmistä, joiden osallistuminen voi olla vaikeaa toiminnallisten, kielellisten tai muiden ominaisuuksien vuoksi.
 4. Hanki tietoa ja kokemusta erilaisista osallistamismenetelmistä.
 5. Tiedota osallistuvia kansalaisia ymmärrettävästi ja selkeästi.
 6. Resursoi osallistamis- ja osallistumisprosesseihin riittävästi.
 7. Tiedota osallistuneille kansalaisille jälkikäteen, miten he vaikuttivat tehtyihin päätöksiin.

Lue lisää kansalaisten osallistamisesta.

Määrittele datapolitiikka

 1. Ota käyttöön selkeät vastuuroolit dataprosessin eri vaiheisiin. Nimeä datatyölle viime käden vastuuhenkilö, kuten Chief Data Officer.
 2. Perehdy datavinoumien tunnistamiseen ja hallintaan.
 3. Linjaa, millainen riippumaton taho voi auditoida järjestelmäsi opetusdataa ja algoritmia ja miten.
 4. Mieti, missä ja miten auditoinnin tulokset julkaistaan.
 5. Selitä järjestelmäsi toiminnan perusteet kansalaisille riittävällä tasolla käytön yhteydessä.
 6. Jos organisaatiollasi on suosittelumoottoriin perustuva palvelu, tuo ilmi käyttäjälle, mihin hänelle generoitu suosittelu perustuu. Tee selväksi, että kyse on suosittelumoottorin ehdotuksista eikä velvoittavista ohjeista.

Lue lisää datasta.

Huomioi turvallisuus

 1. Arvioi, miten tekoäly voi uhata tai parantaa tietoturvallisuutta. Varaudu erilaisiin skenaarioihin.
 2. Dokumentoi organisaatiosi tekoälyjärjestelmä laajemmin kuin vain teknisesti.
 3. Seuraa, että tekoälyjärjestelmä pysyy tavoitteessaan eikä lähde omille raiteilleen.
 4. Seuraa tekoälyn palautekehää eli esimerkiksi sitä, miten tekoälyt käyttävät tekoälyjen generoimia tuotoksia.
 5. Mieti, miten organisaatiosi käyttää tekoälyn tuottamia ennakointeja tai ennusteita. Miten niitä analysoidaan?
 6. Keskustele organisaatiossasi siitä, miten inhimillisiä ominaisuuksia tekoälysovelluksilla voi tai pitää olla.
 7. Suojaa kansalaisten henkilötiedot organisaatiosi tekoälyjärjestelmissä. Harkitse synteettisen datan tai vastaavien tietosuojaa vahvistavien menetelmien käyttöä.

Lue lisää turvallisuudesta.

Oletko tyytyväinen tämän sivun sisältöön?