suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Hyvät käytännöt kehittäjille

Tekoälyn vastuullinen hyödyntäminen

Tutustu aiempaan keskusteluun

Eettinen pohdinta kuuluu kaikille

Meidän kaikkien on syvennettävä ymmärrystämme digitaaliteknologian poliittisista, sosiaalisista, kulttuurisista ja taloudellisista vaikutuksista ja siitä, mitä tarkoittaa niiden vastuullinen käyttö. 

– YK:n pääsihteerin digitaalisen yhteistyön paneeli 2019
Päivitetty: 4.10.2023

Tekoälyn sanasto

Ennen kuin voimme pohtia uusien, itsenäiseen toimintaan pystyvien algoritmisten järjestelmien vastuullista käyttöä, meidän on ymmärrettävä keskeiset käsitteet. Tämä ei kuitenkaan ole aivan yksinkertaista, sillä osa käsitteistä on tulkinnanvaraisia ja epätarkkoja.

Päivitetty: 13.11.2023

Dataeettiset näkökulmat ja koulukunnat

Data-, digi- ja tekoälyetiikka eivät ole itsenäisiä, erityisiä etiikan lajeja, vaan ne ovat tunnustettujen eettisten periaatteiden soveltamisaloja ja -tapauksia. Niiden avulla pyritään selvittämään, miten eettisiä periaatteita ja sääntöjä on sovellettava uusiin teknologisiin järjestelmiin ja niiden kehittämis- ja ylläpitokaareen.

Liberaalissa demokratiassa on tärkeää, että olemme tietoisia eettisistä arvoistamme ja tavoista toteuttaa niitä työssämme. Toiminnan arvopohjaksi ei riitä, että ”näin on aina toimittu” tai ”koska voimme”. Jälkimmäinen on usein vaarallisen houkutteleva peruste toiminnalle etenkin uusien ja mullistuksia lupaavien teknologioiden äärellä.

Tutustu alla lueteltuihin koulukuntiin ja pohdi arkityösi äärellä:

  • Millä eettisellä perustalla itse toimit, millä perustalla toimii organisaatiosi?
  • Onko tietty eettinen näkökulma automaattisesti aina oikein, ja kenen kannalta?

Kolme eettistä koulukuntaa

Päivitetty: 9.11.2023

Oletko tyytyväinen tämän sivun sisältöön?

Muistilista