suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Hyvät käytännöt kehittäjille

Tekoälyn vastuullinen hyödyntäminen

Miksi uudet teknologiat vaativat eettistä harkintaa?

Vastuullisuuden tulee ohjata valintoja

Meidän ei tule käyttää etiikkaa löytämään moraalisesti sallittu tapa tehdä jotain, jonka olemme jo päättäneet tehdä teknologian avulla. Etiikan tulee ohjata sitä, mitä ylipäätään pidämme teknologian avulla tekemisen arvoisena. 

– Professori Shannon Vallor, Edinburghin yliopisto
Päivitetty: 4.10.2023

Intensiivinen kehitys, intensiivinen vuoropuhelu

Uuteen teknologiaan on aina liittynyt jollain tavalla moraalinen ja eettinen puoli. Usein on vähintään noussut esiin kysymys siitä, mitä töitä uudet menetelmät vievät mennessään ja miten muutos vaikuttaa eri aloilla työskenteleviin.

Tekoälyeettinen keskustelu ja tutkimus ovat kuitenkin olleet viimeisen kymmenen vuoden aikana poikkeuksellisen intensiivisiä. Syitä tähän ovat sekä kehityksen nopeus että sen vaikeasti ennakoivat seuraukset.

Missä tahansa uudessa ja nopeasti kehittyvässä teknologiassa jyrkkä oppimiskäyrä tarkoittaa, että virheitä ja virhearviointeja tehdään, ja sekä odottamattomia että haitallisia vaikutuksia ilmenee väistämättä. Tekoäly ei ole poikkeus.

– Professori David Leslie, Alan Turing Institute
Päivitetty: 13.11.2023

Algoritmisten järjestelmien riskejä

Itsenäisesti toimiviin algoritmisiin järjestelmiin liittyy myös ominaisuuksia, joiden takia niiden suunnitteluun, käyttöönottoon, ylläpitoon ja vaikutusten arviointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Päivitetty: 9.11.2023

Oletko tyytyväinen tämän sivun sisältöön?

Muistilista