suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Kehittäjän opas

Palveluväylän palveluiden käyttöönotto

Saat parhaat ohjeet tilanteeseesi, kun vastaat ensin kysymyksiin Esikysymykset-sivulla.

Suunnittele käyttöönotto

Pohdi organisaatiosi roolia Palveluväylässä

Ennen kuin organisaatiosi liittyy Suomi.fi-palveluväylään, pohdi, mihin organisaatiosi aikoo tulevaisuudessa käyttää Palveluväylää.

Aikooko organisaatiosi:

 • hyödyntää muiden tarjoamia palveluita
 • tarjota palveluita muiden hyödynnettäväksi
 • vai molempia?

Valinta ei ole sitova, mutta roolia kysytään myöhemmin Palveluväylän käyttölupahakemuksessa, joten jonkinlainen käsitys on hyvä olla.

Päivitetty: 22.4.2024

Palveluväylässä tarjotun palvelun käyttöönottoprosessi

Suomi.fi-palveluväylän kautta tarjottavan palvelun käyttöönotto sisältää sekä hallinnollisia että teknisiä vaiheita. Tutustu yleiskuvaan prosessista.

Huomioi, että eri palveluilla on toisistaan poikkeavia vaatimuksia ja lupakäytäntöjä. Käyttölupien hakeminen on yleensä hallinnollisen yhteyshenkilön vastuulla.

Hallinnollinen suunnittelu

Tutustu Palveluväylän kautta tarjottaviin palveluihin

 1. Tutustu eri organisaatioiden tarjoamiin palveluihin LiityntäkatalogissaAvautuu uuteen ikkunaan..
 2. Selvitä, miten haluamasi palvelu otetaan käyttöön ja mitä lupia tarvitset.

Aikatauluta ja resursoi käyttöönottoprosessi

 1. Kartoita käyttöönotossa tarvittava osaaminen ja mahdollinen tekninen toteuttaja.
 2. Sovi teknisistä ja hallinnollisista yhteyshenkilöistä.

Tekninen suunnittelu

Suunnittele Palveluväylässä tarjotun palvelun tekninen käyttöönotto

 1. Tutustu palvelun rajapintakuvaukseen LiityntäkatalogissaAvautuu uuteen ikkunaan..
 2. Selvitä, mitä teknisiä vaatimuksia palvelun käyttöönotossa on.

Tekniset toimet Palveluväylän testiympäristössä

Kun organisaatiollasi on jo olemassa oleva testiliityntäpalvelinratkaisu:

 1. Lisää testiliityntäpalvelimelle alijärjestelmä.
 2. Liitä testiliityntäpalvelimelle asiakasjärjestelmä.

Testaa yhteys Palveluväylään

 1. Testaa viestiketjun toimivuus.
 2. Testaa viestinvälitystä metapalveluiden avulla.
 3. Korjaa testeissä huomatut virheet.

Tekniset toimet Palveluväylän tuotantoympäristössä

Kun organisaatiollasi on jo olemassa oleva liityntäpalvelinratkaisu:

 1. Lisää liityntäpalvelimelle alijärjestelmä.
 2. Liitä liityntäpalvelimelle asiakasjärjestelmä.

Hae palvelun käyttölupaa

Haluamasi palvelun käyttö voi edellyttää käyttöluvan hakemista. 

Palvelusta riippuu, haetaanko käyttölupaa Liityntäkatalogissa vai ottamalla yhteyttä palveluntarjoajaan.

Palveluntarjoaja myöntää organisaatiollesi palvelun käyttöluvan

Jos palvelun käyttö edellyttää käyttölupaa, voitte aloittaa palvelun käytön, kun palvelua tarjoava organisaatio on myöntänyt käyttöluvan.

Käyttöönottoprosessi on valmis

Päivitetty: 19.4.2024

Tutustu palveluihin Liityntäkatalogissa

Jos aiot hyödyntää muiden organisaatioiden Palveluväylän kautta tarjoamia palveluita, tutustu niihin LiityntäkatalogissaAvautuu uuteen ikkunaan.. Kuvauksissa kerrotaan esimerkiksi, millaisia lupia palvelun käyttöönotto vaatii. Saat lisätietoa tukiartikkelista Ota Suomi.fi-palveluväylän kautta tarjottava palvelu käyttöönAvautuu uuteen ikkunaan..

Jos organisaatiosi aikoo hyödyntää esimerkiksi Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmää VTJ-muutosrajapinnan kautta, mieti, hyötyisittekö samalla jonkin muunkin Digi- ja väestötietoviraston palvelun käyttöönotosta. Esimerkiksi VTJ-ylläpidon rajapintaa ja Suomi.fi-valtuuksia hyödynnetään myös Palveluväylän kautta.

Tutustu kaikkiin Digi- ja väestötietoviraston tarjoamiin rajapintapalveluihin.Avautuu uuteen ikkunaan.

Päivitetty: 22.4.2024

Kartoita käyttöönotossa tarvittava osaaminen

Käyttöönotossa tarvitaan sekä hallinnollista että teknistä osaamista. Organisaatiosi voi halutessaan ulkoistaa teknisen käyttöönoton tai osia siitä, mutta hallinnollisia vastuita ei voi siirtää tekniselle toimittajalle. Pohdi, löytyykö omasta organisaatiostasi osaamista ja resursseja kaikkeen tarvittavaan.

Päivitetty: 17.1.2024

Kartoita mahdollinen tekninen toteuttaja

Halutessasi voit ulkoistaa Suomi.fi-palveluväylän teknisen käyttöönoton. Voit ulkoistaa

 • koko käyttöönottoprosessin tai
 • pelkän liityntäpalvelimen asentamisen ja ylläpidon.

Vaikka organisaatiosi valitsisi ulkoistaa teknisen käyttöönoton, tarvitaan käyttöönottoprosessissa hallinnollisen ja teknisen toteuttajan tiivistä yhteistyötä. Asiakasorganisaation hallinnollisen yhteyshenkilön täytyy aina myös allekirjoittaa Palveluväylän käyttölupahakemukset.

Lue lisää Palveluväylään liittymisen ulkoistamisesta ja ulkoistamisen palveluita tarjoavista organisaatioista Palveluhallinnan artikkelista.Avautuu uuteen ikkunaan.

Päivitetty: 22.4.2024

Sovi yhteyshenkilöistä

Organisoitukaa sisäisesti ja sopikaa yhteyshenkilöt ennen käyttöönoton aloittamista. Nimetkää organisaatiostanne

 • hallinnollinen yhteyshenkilö
 • hallinnollinen varayhteyshenkilö
 • tekninen yhteyshenkilö
 • tekninen varayhteyshenkilö.

Hallinnollinen ja tekninen yhteyshenkilö voivat olla myös sama henkilö. Huomioi, että organisaatiostasi täytyy nimetä myös Liityntäkatalogin pääkäyttäjä.

Päivitetty: 22.4.2024

Resursoi ja aikatauluta käyttöönotto

Sovi käyttöönoton aikaisesta budjetista ja laadi tarvittavat hankintasopimukset esimerkiksi palvelimille ja henkilöresursseille. Suunnittele Palveluväylän testi- ja tuotantoympäristöihin liittymisen aikataulut.

Päivitetty: 17.1.2024

Jos aiot tarjota palveluita muille, suunnittele käyttäjätuki, palvelutaso ja luvat

Jos aiot tarjota palveluja Palveluväylän kautta muille, suunnittele palveluille tukimalli, josta käy ilmi vähintään

 • miten palvelu on saatavilla
 • kuka on vastuussa ilmaantuvien ongelmien ratkaisemisesta ja
 • miten käyttäjätuki järjestetään.

Muista lisätä käyttäjätuen yhteystiedot palvelukuvaukseen, jonka tuotat lopuksi Liityntäkatalogiin.

Päivitetty: 22.4.2024

Oletko tyytyväinen tämän sivun sisältöön?

Muistilista