suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Kehittäjän opas

Palveluväylän palveluiden käyttöönotto

Saat parhaat ohjeet tilanteeseesi, kun vastaat ensin kysymyksiin Esikysymykset-sivulla.

Tutustu VTJ-muutosrajapintaan

Mikä on VTJ-muutosrajapinta?

VTJ-muutosrajapinta on palvelu, jonka avulla organisaatiosi päivittää säännöllisesti omiin rekistereihinsä muutokset väestötietojärjestelmässä (VTJ).

Voit valita tietojen päivitysrytmin itse. Tiedot voidaan noutaa väestötietojärjestelmästä esimerkiksi kerran vuorokaudessa.

VTJ-muutosrajapintaa käytetään Suomi.fi-palveluväylän kautta. Jos organisaatiosi ei vielä käytä Suomi.fi-palveluväylää, se on otettava käyttöön samassa yhteydessä VTJ-muutosrajapinnan kanssa. Saat tästä oppaasta ohjeet myös Palveluväylän käyttöönottoon.

Päivitetty: 6.2.2024

Tutustu käyttöönoton prosessiin

VTJ-muutosrajapinnan käyttöönotto on monivaiheinen prosessi, johon kannattaa varata aikaa ja resursseja. Tutustu yleiskuvaan prosessin vaiheista.

Kun organisaatiosi on jo liittynyt Palveluväylään, on VTJ-muutosrajapintaa käyttöönotettaessa haettava Digi- ja väestötietovirastolta kolme eri lupaa:

 1. VTJ-muutosrajapinnan tietolupa
 2. testialijärjestelmän käyttölupa VTJ-muutosrajapintaan
 3. alijärjestelmän käyttölupa VTJ-muutosrajapintaan

Hallinnollinen suunnittelu

Tutustu VTJ-muutosrajapintaan

 1. Tutustu VTJ-muutosrajapintaan ja tietoryhmien kuvauksiin.Avautuu uuteen ikkunaan.
 2. Määrittele, mitä väestötietoja organisaatiosi tarvitsee ja minkä lainkohdan perusteella.

Aikatauluta ja resursoi käyttöönottoprosessi

 1. Kartoita käyttöönotossa tarvittava osaaminen ja mahdollinen tekninen toteuttaja.
 2. Sovi teknisistä ja hallinnollisista yhteyshenkilöistä.

Hae VTJ-muutosrajapinnan tietolupaa

 1. Tutustu tietoluvan hakemusohjeisiin VTJ-muutosrajapinnan verkkosivuillaAvautuu uuteen ikkunaan..
 2. Hae tietolupaa DVV:n verkkoasioinnissa.Avautuu uuteen ikkunaan. Perustele hakemuksessa organisaatiosi tietotarve ja siihen liittyvä lainsäädäntö.

Tekninen suunnittelu

Suunnittele VTJ-muutosrajapinnan tekninen käyttöönotto

 1. Tutustu rajapinnan ja tietoryhmien kuvauksiinAvautuu uuteen ikkunaan..
 2. Testaa VTJ-muutosrajapinnan toimintaa hiekkalaatikkosivustollaAvautuu uuteen ikkunaan..

Tekniset toimet Palveluväylän testiympäristössä

 1. Lisää testiliityntäpalvelimelle alijärjestelmä.
 2. Liitä testiliityntäpalvelimelle asiakasjärjestelmä.

Hae testialijärjestelmälle käyttölupa VTJ-muutosrajapintaan

Kun organisaatiosi alijärjestelmä(t) on lisätty testiliityntäpalvelimelle, hae testialijärjestelmälle käyttölupa VTJ-muutosrajapintaan (PDF)Avautuu uuteen ikkunaan.. Lähetä hakemus osoitteeseen muutostietopalvelu@dvv.fi.

DVV myöntää testialijärjestelmälle käyttöluvan VTJ-muutosrajapintaan

Luvan saatuanne voitte testata VTJ-muutosrajapinnan testihiekkalaatikkoa Palveluväylän kautta.

Testaa yhteydet ja korjaa virheet

Kun olette tehneet tarvittavat tekniset toimet testiympäristössä, testaa yhteys Palveluväylään:

 1. Testaa viestiketjun toimivuus
 2. Testaa viestinvälitystä metapalveluiden avulla
 3. Korjaa testeissä huomatut virheet

Tekniset toimet Palveluväylän tuotantoympäristössä

 1. Lisää liityntäpalvelimelle alijärjestelmä
 2. Liitä liityntäpalvelimelle asiakasjärjestelmä
 3. Ota sovitinpalvelu tarvittaessa käyttöösi

Hae alijärjestelmälle käyttölupa VTJ-muutosrajapintaan

Kun organisaatiosi alijärjestelmä(t) on lisätty liityntäpalvelimelle ja olette tehneet tarvittavat tekniset toimet tuotantoympäristössä, lähetä alijärjestelmän käyttölupahakemus VTJ-muutosrajapintaan (PDF)Avautuu uuteen ikkunaan. osoitteeseen muutostietopalvelu@dvv.fi.

DVV myöntää VTJ-muutosrajapinnan käyttöluvan

DVV myöntää organisaatiollesi alijärjestelmän käyttöluvan VTJ-muutosrajapintaan.

Varmista, että VTJ-muutosrajapinnan tietolupa on myönnetty

Kun DVV on hyväksynyt VTJ-muutosrajapinnan tietoluvan, saat rajapinnan käyttöön tarvittavat tunnukset ja salasanat.

Käyttöönottoprosessi on valmis

Päivitetty: 17.4.2024

Tutustu käyttöönoton prosessiin

VTJ-muutosrajapinnan käyttöönotto on monivaiheinen prosessi, johon kannattaa varata aikaa ja resursseja. Tutustu yleiskuvaan prosessin vaiheista.

Käyttöönoton aikana organisaatiosi on haettava Digi- ja väestötietovirastolta viisi eri lupaa:

 1. VTJ-muutosrajapinnan tietolupa
 2. käyttölupa Suomi.fi-palveluväylän testiympäristöön
 3. testialijärjestelmän käyttölupa VTJ-muutosrajapintaan
 4. käyttölupa Suomi.fi-palveluväylän tuotantoympäristöön
 5. alijärjestelmän käyttölupa VTJ-muutosrajapintaan.

Hallinnollinen suunnittelu

Tutustu VTJ-muutosrajapintaan

 1. Tutustu VTJ-muutosrajapintaan ja tietoryhmien kuvauksiin.Avautuu uuteen ikkunaan.
 2. Määrittele, mitä väestötietoja organisaatiosi tarvitsee ja minkä lainkohdan perusteella.

Aikatauluta ja resursoi käyttöönottoprosessi

 1. Suunnittele, miten organisaatiosi haluaa tulevaisuudessa käyttää Palveluväylää.
 2. Kartoita käyttöönotossa tarvittava osaaminen ja mahdollinen tekninen toteuttaja.
 3. Sovi teknisistä ja hallinnollisista yhteyshenkilöistä.

Hae VTJ-muutosrajapinnan tietolupaa

 1. Tutustu tietoluvan hakemusohjeisiin VTJ-muutosrajapinnan verkkosivuillaAvautuu uuteen ikkunaan..
 2. Hae tietolupaa DVV:n verkkoasioinnissaAvautuu uuteen ikkunaan.. Perustele hakemuksessa organisaatiosi tietotarve ja siihen liittyvä lainsäädäntö.

Tekninen suunnittelu

Suunnittele Palveluväylän tekninen käyttöönotto

 1. Perehdy teknisiin lähtökohtiin: VTJ-muutosrajapinta on ns. REST-rajapinta.
 2. Tutustu Palveluväylän eri ympäristöihin.
 3. Selvitä sopivin liityntäpalvelinratkaisu.

Suunnittele VTJ-muutosrajapinnan tekninen käyttöönotto

 1. Tutustu rajapinnan ja tietotuotteiden kuvauksiinAvautuu uuteen ikkunaan..
 2. Testaa VTJ-muutosrajapinnan toimintaa hiekkalaatikkosivustollaAvautuu uuteen ikkunaan..

Valitse Palveluväylän liityntäpalvelinratkaisu

Valitse sopivin ratkaisu yhdessä teknisen toteuttajan kanssa

Vaihtoehdot ovat

 • oma liityntäpalvelin
 • yhteinen liityntäpalvelin
 • ulkoistettu liityntäpalvelin.

Jos toteutatte oman liityntäpalvelimen, valmistele alustapalvelin teknisesti

Asenna ja määrittele alustapalvelin.

Hae käyttölupaa Palveluväylän testiympäristöön

DVV myöntää käyttöluvan testiympäristöön

DVV myöntää organisaatiollesi käyttöluvan Palveluväylän testiympäristöön ja lähettää asennusohjeet tekniselle yhteyshenkilölle.

Liity Palveluväylän testiympäristöön

Kun käyttölupahakemus on hyväksytty, organisaatiosi voi liittyä testiympäristöön teknisesti. Seuraa saamiasi ohjeita:

 1. Avaa palomuurit
 2. Asenna liityntäpalveluohjelmisto
 3. Määrittele liityntäpalvelin
 4. Lisää alijärjestelmä
 5. Liitä asiakasjärjestelmä liityntäpalvelimelle
 6. Ota sovitinpalvelu tarvittaessa käyttöösi

Hae testialijärjestelmälle käyttölupa VTJ-muutosrajapintaan

Kun organisaatiosi alijärjestelmä on lisätty testiliityntäpalvelimelle, hae testialijärjestelmälle käyttölupa VTJ-muutosrajapintaanAvautuu uuteen ikkunaan.. Lähetä hakemus osoitteeseen muutostietopalvelu@dvv.fi.

DVV myöntää testialijärjestelmälle käyttöluvan VTJ-muutosrajapintaan

Luvan saatuanne voitte testata VTJ-muutosrajapinnan testihiekkalaatikkoa Palveluväylän kautta.

Testaa yhteydet ja korjaa virheet

Kun olette liittyneet onnistuneesti testiympäristöön, testaa yhteys Palveluväylään:

 1. Testaa viestiketjun toimivuus
 2. Testaa viestinvälitystä metapalveluiden avulla
 3. Korjaa testeissä huomatut virheet

Hae käyttölupaa Palveluväylän tuotantoympäristöön

Kun testiympäristössä tehdyt testit on käyty läpi ja virheet korjattu, voitte siirtyä tuotantoympäristöön.

Hae käyttölupaa Palveluväylän tuotantoympäristöön Suomi.fi-palveluhallinnassa.Avautuu uuteen ikkunaan.

DVV myöntää käyttöluvan tuotantoympäristöön

DVV myöntää organisaatiollesi käyttöluvan Palveluväylän tuotantoympäristöön ja lähettää asennusohjeet tekniselle yhteyshenkilölle.

Siirry Palveluväylän tuotantoympäristöön

Kun käyttölupa tuotantoympäristöön on myönnetty, toista samat tekniset toimenpiteet kuin testiympäristöön liityttäessä.

Hae alijärjestelmälle käyttölupa VTJ-muutosrajapintaan

Kun organisaatiosi alijärjestelmä(t) on lisätty liityntäpalvelimelle ja olette siirtyneet onnistuneesti tuotantoympäristöön, lähetä alijärjestelmän käyttölupahakemusAvautuu uuteen ikkunaan. VTJ-muutosrajapintaan osoitteeseen muutostietopalvelu@dvv.fi.

DVV myöntää VTJ-muutosrajapinnan käyttöluvan

DVV myöntää organisaatiosi alijärjestelmälle käyttöluvan VTJ-muutosrajapintaan.

Varmista, että VTJ-muutosrajapinnan tietolupa on myönnetty

Kun DVV on hyväksynyt VTJ-muutosrajapinnan tietoluvan, saat rajapinnan käyttöön tarvittavat tunnukset ja salasanat.

Käyttöönottoprosessi on valmis

Päivitetty: 26.2.2024

Mitä väestötietoja voimme saada käyttöömme?

Henkilötietojen käsittely ja luovuttaminen vaatii aina lain mukaisen perusteen. Organisaatiosi on perusteltava väestötietojen käyttötarve VTJ-muutosrajapinnan tietolupahakemuksessa. Selvitä siis jo valmiiksi

 • millaisissa viranomaistehtävissä organisaatiosi käyttää väestötietoja
 • missä lainkohdissa näistä viranomaistehtävistä säädetään
 • mitä rekistereitä tietoaineistolla päivitetään.

Käyttötarkoituksen pitää perustua hakijan tietotarpeeseen. Teknisen järjestelmän vaihtuminen toiseen ei riitä käyttötarkoituksen perusteluksi.

Päivitetty: 22.2.2024

Hyvinvointialueille ja kunnille on saatavilla valmiita tietotuotteita

Hyvinvointialueiden ja kuntien tarvitsemia tietoja on VTJ-muutosrajapinnassa ryhmitelty niin, että eri tuotteet sisältävät valmiita rajauksia eri käyttötarkoituksiin. Pohdi organisaatiosi tarpeita ja tutustu VTJ-muutosrajapinnan tuotteisiin tarkemmin Digi- ja väestötietoviraston verkkosivuillaAvautuu uuteen ikkunaan..

Muille julkishallinnon organisaatioille poimittavat tiedot räätälöidään erikseen.

Päivitetty: 8.4.2024

Hae VTJ-muutosrajapinnan tietolupaa

Organisaatiosi tarvitsee väestötietojen käyttöön tietoluvan. Hakemuksen tekee hallinnollinen yhteyshenkilö.

 1. Tutustu ensin tuotekuvauksiin ja hakemusohjeisiin VTJ-muutosrajapinnan verkkosivuillaAvautuu uuteen ikkunaan.
 2. Hae sitten VTJ-muutosrajapinnan tietolupaa Digi- ja väestötietoviraston verkkoasioinnissaAvautuu uuteen ikkunaan..

Perustele hakemuksessa organisaatiosi tietotarve ja siihen liittyvä lainsäädäntö. Liitä hakemus organisaatiosi kattolupaan.

DVV voi lähettää käsittelyvaiheessa täydennyspyyntöjä hakemukseesi. Vastaa täydennyspyyntöihin mahdollisimman nopeasti.

Huomaa, että tietoluvan myöntäminen on käyttöönottavan organisaation ja DVV:n välinen juridinen prosessi. Tekninen toimittaja ei siis voi täyttää hakemusta organisaation puolesta. Hakemuksen täyttämiseen saat apua osoitteesta muutostietopalvelu@dvv.fi.

Päivitetty: 24.4.2024

VTJ-muutosrajapinnan tekniset lähtökohdat

Kun suunnittelet VTJ-muutosrajapinnan käyttöönottoa, huomioi, että palvelussa

 • tietojenvälitys tapahtuu REST-rajapinnan kautta
 • välitysreittinä on Suomi.fi-palveluväylä
 • aineistoformaatti on JSON
 • UTF-8-merkistöä tuetaan.
Päivitetty: 19.1.2024

Tutustu VTJ-muutosrajapinnan hiekkalaatikkosivustoon

Voit tutustua VTJ-muutosrajapintaan ennen käyttöönottoa niin kutsutulla hiekkalaatikkosivustollaAvautuu uuteen ikkunaan.. Voit testata rajapinnan toimintaa vapaasti ilman kirjautumista.

Hiekkalaatikkosivuston tiedot eivät sisällä oikeiden ihmisten aitoja tietoja, vaan henkilötunnukset ja muut henkilötiedot on luotu testausta varten.

Päivitetty: 22.1.2024

Oletko tyytyväinen tämän sivun sisältöön?

Muistilista