suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Kehittäjän opas

Palveluväylän palveluiden käyttöönotto

Saat parhaat ohjeet tilanteeseesi, kun vastaat ensin kysymyksiin Esikysymykset-sivulla.

Valitse liityntäpalvelinratkaisu

Liityntäpalvelinratkaisun valintaan vaikuttavia asioita

Sopivimman toteutustavan valintaan vaikuttavat

 • organisaatiosi resurssit
 • tekninen osaaminen
 • käyttöympäristö
 • tietoturva- ja tietosuojavaatimukset
 • käyttöaste
 • mahdollinen lokitustarve.
Päivitetty: 22.4.2024

Milloin kannattaa pystyttää oma liityntäpalvelin?

Jos haluat pystyttää oman liityntäpalvelimen, tarvitset

 • riittävästi taloudellisia, teknologisia ja henkilöstöresursseja liityntäpalvelimen asentamiseen ja ylläpitämiseen
 • riittävästi teknistä osaamista liityntäpalvelimen teknologioista (RHEL/Ubuntu tai Docker) ja liityntäpalvelimen käyttöympäristön teknologioista (AWS ja Kubernetes).

Oman liityntäpalvelimen pystyttäminen kannattaa, jos Palveluväylän käyttö on suurta, eli organisaatio

 • hyödyntää muita palveluita monipuolisesti ja/tai
 • tarjoaa omia palveluitaan Palveluväylässä.
Päivitetty: 9.4.2024

Milloin kannattaa jakaa liityntäpalvelin toisen organisaation kanssa?

Jos haluat jakaa liityntäpalvelimen toisen organisaation kanssa

 • huolehdi, että sinulla on tarvittavat sopimukset ja tiedot käyttöönottoprosessin aloitusta varten
 • sovi toisen organisaation kanssa liityntäpalvelimeen liittyvistä käytännöistä, kuten asiakasvarmenteen luomisesta.

Liityntäpalvelimen jakaminen kannattaa, jos Palveluväylän käyttö

 • on vähäistä – organisaatiosi hyödyntää vain muutamaa Palveluväylän palvelua
 • on suurta – liityntäpalvelimen jakaminen on mahdollista, jos toisen organisaation käyttämän liityntäpalvelimen kapasiteetti on riittävän suuri.

Lue tukiartikkeli liityntäpalvelimen jakamisesta toisen organisaation kanssa.Avautuu uuteen ikkunaan.

Päivitetty: 22.1.2024

Milloin kannattaa ulkoistaa liityntäpalvelin?

Liityntäpalvelimen voi ulkoistaa riippumatta siitä, kuinka paljon organisaatio käyttää Palveluväylää. Ulkoistamisen palveluja tarjoavalla organisaatiolla on valmiina liityntäpalvelimen pystyttämiseen tarvittava infra (konesali tai pilvi).

Liityntäpalvelimen ulkoistaminen kannattaa, jos organisaatiollasi ei ole riittävästi teknistä osaamista tai resursseja.

Lue tukiartikkeli liityntäpalvelimen ulkoistamisesta.Avautuu uuteen ikkunaan.

Päivitetty: 23.1.2024

Päätä liityntäpalvelinratkaisusta

Kun olette tutustuneet huolella resursseihin ja muihin reunaehtoihin, päättäkää yhdessä sopivin liityntäpalvelimen toteutustapa. Huomioikaa myös organisaation mahdolliset tulevat tarpeet Palveluväylän käytölle.

Päivitetty: 17.1.2024

Jos organisaatio toteuttaa oman liityntäpalvelimen, asenna ja määrittele alustapalvelin

Jos organisaatiosi toteuttaa oman liityntäpalvelimen, tulee seuraavaksi asentaa ja määritellä alustapalvelin.

Liityntäpalvelimen tekninen toteutustapa voi olla joko RHEL, Ubuntu tai Docker-kontitettu. Nimeä alustapalvelin ohjeiden mukaan, jotta käyttölupahakemus voidaan hyväksyä. Lue lisää alustapalvelimen nimeämisestä Palveluhallinnan tukiartikkelista.Avautuu uuteen ikkunaan.

Päivitetty: 22.1.2024

Oletko tyytyväinen tämän sivun sisältöön?

Muistilista