suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Hyvät käytännöt kehittäjille

Tekoälyn vastuullinen hyödyntäminen

Huomioi ihmisten monimuotoisuus

Organisaatioita velvoittaa yhdenvertaisuuslaki

Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa sekä viranomaista että yksityistä toimijaa edistämään yhdenvertaisuutta ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia.

Tämä tarkoittaa paitsi väestöryhmien kuulemista ja konsultointia, myös koko suunnittelu- ja toteutusketjun diversiteettiä.

Päivitetty: 9.11.2023

Tekoäly tuottaa maailmaa, joka sille on opetettu

Pohjimmiltaan jokainen tekoälyjärjestelmä perustuu kahteen ei-teknologiseen ja ei-matemaattiseen asiaan:

  1. Tunnistettuun ja määriteltyyn ongelmaan, joka halutaan ratkaista tekoälyä käyttämällä.
  2. Data-aineistoihin, joita on käytetty järjestelmän opettamiseen.

Molemmissa voi olla yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden kannalta haasteita:

  • Miten ratkaistava ongelma on tunnistettu ja valittu?
  • Keneen ongelma eniten vaikuttaa? Kuka hyötyy sen ratkaisemisesta eniten?
  • Voiko tekoälyn avulla tuotettava ratkaisu olla haitallinen joillekin?
  • Onko valitussa opetusdatassa syrjiviä piirteitä? Syrjivyys voi syntyä vääristyneen datan lisäksi myös datan puuttumisesta.
Päivitetty: 26.9.2023

Tunnista vinoumat aineistoissa

Ihmisten moninaisuus on tosiasia maailmassa, etnisyyksistä ja sukupuolista ammatteihin, mutta tällä hetkellä internetin sisältö ei heijasta tätä moninaisuutta. Vinoumia on kaikentyyppisissä aineistoissa: teksti, kuva ja ääni. Juuri näillä aineistoilla koulutetaan tekoälyjärjestelmiä ja ChatGPT:n kaltaisia suuria kielimalleja. Siksi moninaisuus on huomioitava sidosryhmä- ja kansalaisyhteistyössä.

Joskus järjestelmä ja sen päälle rakennettava palvelu on suunnattu erityisesti jollekin ryhmälle. Painopisteen on tuolloin luonnollisesti oltava tuossa ryhmässä, mutta silloinkin on huomioitava laajempi yhteiskunnallinen konteksti ja kohteena olevan ryhmän sisäinen moninaisuus.

Päivitetty: 4.10.2023

Mitä moninaisempi tekijätiimi, sitä moninaisempi lopputulos

Vaikuttavin tapa varmistaa se, että lopputulos todella palvelee eikä tahattomasti syrji tai jätä ketään ulkopuolelle, on pyrkiä saamaan itse tekijätiimeihin, yrityksiin ja organisaatioihin mahdollisimman hyvin väestön moninaisuutta heijastava kokoonpano.

Mahdollisimman inklusiivinen kehittämisnäkökulma on myös menestystekijä, koska se laajentaa tekoälypalvelun tai -tuotteen potentiaalista käyttäjä- tai asiakaskuntaa mahdollisimman laajaksi.

Päivitetty: 26.9.2023

Oletko tyytyväinen tämän sivun sisältöön?

Muistilista