suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Hyvät käytännöt kehittäjille

Tekoälyn vastuullinen hyödyntäminen

Taklaa käytännön haasteet

Tunnista osallistamisen sudenkuopat

Kansalaisten ja väestöryhmien osallistuminen julkisen sektorin digitaalisten palvelujen suunnitteluun ja toteutukseen on hyödyllistä ja edistää esimerkiksi yhdenvertaisuutta.

Aina kun osallistavaan kehittämiseen aidosti pyritään, kohdataan myös haasteita:

  • Rahan, ajan ja osaamisen puute on organisaatioiden yleisin perustelu olemattomalle osallistamiselle. Vaarana on loppukäyttäjien ohittaminen tai liian pienen testaajaryhmän käyttäminen.
  • Pelko, että kansalaiset eivät ymmärrä mistä on kysymys ja toivovat hankkeelta liikaa tai vääriä asioita. Kansalaiset voivat kritisoida kehittämisprojektia ja sen tavoitteita tavalla, joka vaarantaa koko hankkeen. Julkisen sektorin vastuu suhteestaan kansalaisiin voi siis johtaa ylivarovaisuuteen, joka ohjaa ohittamaan osallistamista.
  • Organisaatioiden kyky ja aktiivisuus tiedottaa osallistumismahdollisuuksista jättää usein toivomisen varaa. Kansalaiset eivät välttämättä tiedä, missä voisivat vaikuttaa itseään koskeviin asioihin.
  • Osallistumishaluisia voi olla vaikea löytää ja motivoida, etenkin jos osallistuminen vaatii asiaan paneutumista. Juuri ne uusiin teknologioihin liittyvät aiheet, jotka vaikuttavat ihmisten arkeen ja joissa osallistaminen olisi erityisen tärkeää, saattavat kansalaisten mielestä olla vaikeita, vieraita ja ehkä vähän pelottaviakin.
Päivitetty: 9.11.2023

Noudata hyviä käytäntöjä

Tiedon keräämiseen, dialogiin ja yhdessä tekemiseen kansalaisyhteiskunnan kanssa on valmistauduttava huolella ja tietoisesti. Muutamaa perussääntöä noudattamalla pääsee pitkälle.

Päivitetty: 26.9.2023

Hyödynnä ristiriitatilanteet

Etenkin uudenlaiset ja monitahoiset kehityskohteet – eli juuri ne, joissa osallistamista erityisesti tarvitaan – jakavat helpommin mielipiteitä ja kuumentavat tunteita.

Intressiristiriidat ovat aina mahdollisia, kun ihmiset kohtaavat. Älä silottele tai tukahduta niiden ilmaisua, vaan anna osallistujien sanoa vapaasti, mitä ajattelevat. Voi hyvin kysyä, miksi organisaatio edes järjestäisi osallistamisprosessia, jos se on jo ennalta lukinnut omat asetuksensa hankkeelle.

Joskus nimenomaan ristiriidoista nousee tärkeitä oivalluksia ja syvempää ymmärrystä. Tällaisen keskustelun fasilitointi on kuitenkin tavallista vaativampaa ja edellyttää joustavuutta ja herkkyyttä.

Päivitetty: 26.9.2023

Oletko tyytyväinen tämän sivun sisältöön?

Muistilista