suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Hyvät käytännöt kehittäjille

Tekoälyn vastuullinen hyödyntäminen

Ymmärrytä kansalaista tietojen käytöstä

Varo yliarvioimasta käyttäjien taitotasoa

Yksilöllistyvien palvelujen seurauksena yksilön vapaus ja valta päättää omien tietojensa käytöstä voi olla lisääntynyt. Yksilön voi olla myös helpompi hoitaa asioitaan.

Samalla kuitenkin kasvaa myös yksilön henkilökohtainen vastuu. Haasteeksi muodostuvat yksilöiden toisistaan poikkeavat kyvyt ymmärtää tietojensa kokonaisuus ja luonne datapisteinä datataloudessa.

Tutkijat ja asiantuntijat ovat aiheesta huolissaan. Psykologisen ja sosiologisen tiedon valossa läheskään kaikki meistä eivät ole jatkuvasti rationaalisia, omaa hyötyään optimoivia toimijoita. Datamarkkinat kuitenkin toimivat pitkälti tällaisen ihmiskäsityksen pohjalta ja jopa rankaisevat henkilöä, joka ei vaikuta hallitsevan tietojensa jakamista ja käyttöä.

Kuluttajan on odotettu vahtivan omia oikeuksiaan, dataansa ja toimivansa itsenäisesti ongelmissa, ja heitä on syytetty, kun he eivät ole osanneet toimia etujensa mukaisesti. Tosiasiassa läheskään kaikilla ei ole tähän edes kyvykkyyttä.

– Työ- ja elinkeinoministeriön osastopäällikkö Antti Neimala 2021
Päivitetty: 3.10.2023

Ehkäise ja korjaa käyttäjän virheitä

Datataloudessa henkilön tapa käyttää omia tietojaan voi vaikuttaa palveluihin pääsyyn ja siten perusoikeuksien toteutumiseen. Siksi tekoälyjärjestelmissä ja kapeammissa sääntöpohjaisen robotiikan järjestelmissä on syytä pitää kiinni aiempien digitalisaatioaaltojen periaatteesta. Järjestelmät on toteutettava siten, että ne ehkäisevät tai korjaavat käyttäjän tekemiä virheitä ja siten ainakin pyrkivät estämään käyttäjää joutumasta vaikeuksiin.

Esimerkiksi perinteiselle sähköiselle lomakkeelle tietojaan antava henkilö on sidottu lomakkeen sisältöön. Päätös tietojen käytön rajoista on siis tehty siellä, missä palvelua ja siihen liittyvää lomaketta hallitaan. Henkilö voi tehdä yksittäisiä asia- tai kirjoitusvirheitä, mutta palvelu voi hylätä ilmeisen virheelliset tai asiaan kuulumattomat tiedot.

Päivitetty: 26.9.2023

Pohdi, voitko hidastaa hyödytöntä tai haitallista tietojen jakamista

Uudessa datataloudessa henkilö voi jakaa dataansa palveluihin ja järjestelmiin, jotka eivät hyödytä häntä ja jotka voivat joskus aiheuttaa vahinkoakin. Hän voi myös antaa palveluun tietoa, jota ei ole pyydetty, ehkä arkaluonteistakin. Koska henkilön päätöstä tietojensa jakamisesta ei voida ennalta estää, joudumme kysymään, millaisia hidasteita tai ”tarkistuspisteitä” järjestelmiin tulisi luoda, jotta henkilö ei tahattomasti aiheuttaisi itselleen vahinkoa.

Päivitetty: 26.9.2023

Oletko tyytyväinen tämän sivun sisältöön?

Muistilista